อาชีพ IT Architecture ไม่ตาย มีแต่โต

อาชีพ IT Architecture

คำจำกัดความของคำว่า อาชีพ อาจจะยากที่เราจะให้ความหมายได้อย่างชัดเจน เพราะมันคือความหลากหลาย แต่หากจะเฉพาะเจาะจงลงไปที่อาชีพใดอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจในยุคนี้ ต้องยกให้ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ทางด้าน IT  อย่างเช่น  IT Architecture  ในวงการ IT เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  แต่คนภายนอกส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยรู้ เพราะเวลาพูดถึงธุรกิจเกี่ยวกับไอทีทีไร สิ่งที่คนพูดถึงก็มักจะเป็นเรื่องของการแค่เขียนเว็บเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว IT คือ เส้นทางอาชีพที่กว้างและไม่มีวันตาย เนื่องจากการเติบโตของ IT ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเติบโตทางภาคธุรกิจ เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมนั่นเอง   

ยุคนี้ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า IT คือเงาสะท้อนของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ โลกออนไลน์ ระบบ Social Media และอินเทอร์เน็ตต่างๆ เริ่มมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โครงสร้างสำหรับการเชื่อมต่อกับทุกๆ ระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตคือการทำงานที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างแค่เรื่องของการใช้ Excel กับ Power Point ที่จะต้องมีการทำหน้าที่หลายๆอย่างรวมถึงการจัดเรียงข้อมูลเพื่อนำเสนอ และที่เราสามารถทำได้ง่ายขึ้นนั่นก็เป็นเพราะ IT Architecture เป็นอาชีพหรือจะได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากทีเดียว

 หากเปิดหาความหมายของ Architecture ก็จะพบคำอธิบายว่า นี่คือ ผู้ออกแบบหรือเรียกง่ายๆว่า สถาปนิก ซึ่งทำงานเบื้องหลังทางด้านความสวยงาม การออกแบบทางการปลูกสร้าง ความงามทางศิลปะ แต่เมื่อรวมกับคำว่า IT อาชีพนี้จึงหมายถึง การจัดการระบบไอทีหรือโครงสร้างต่างๆอย่างเหมาะสม โดยรวมคือการเน้นการดูภาพรวมเพื่อให้การทำงานของระบบต่างๆนั้น สามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นระเบียบไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน เพราะมันย่อมจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจไอทีด้วยเช่นกัน จุดมุ่งหมายของการทำงานของ IT Architecture ก็เพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้สะดวกมากขึ้น และช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานต่างๆ เวลาที่เกิดปัญหาสำหรับการใช้ระบบทั้งหลายภายในองค์กร ดังนั้น ใครที่กำลังมองหาอาชีพที่อยากจะทำและเป็นอาชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับไอทีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังน่าสนใจไม่น้อย

การเรียนรู้ระบบไอทีต่างๆ ในปัจจุบันนั้น หากว่าเจาะลึกระบบใดระบบหนึ่งการเรียนรู้ผ่าน Google อาจจะเป็นทางเลือกที่ช่วยได้ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางอย่างเราไม่สามารถหาได้จากใน Google โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ เรียกว่า ใครก็ตามที่อยากเติบโตทางสายอาชีพนี้ ต้องคิดเสมอว่า ประสบการณ์เกิดจากการลงมือทำ และเชื่อได้เลยว่า IT Architecture จะเป็นอีกอาชีพที่ในอนาคตต้องมีการพูดถึงอย่างมากมายแน่นอน

About the Author

You may also like these