March 23, 2020

Computer

อยากหางานโปรแกรมเมอร์ เริ่มจากไหนดี?

นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ คือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีหน้าที่ในการสร้างโปรแกรม พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการทำงานโดนการเขียนcodeด้วยภาษาเฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ เช่น ASP,PHP เป็นต้น           สำหรับผู้ที่มีความสนใจ หางานโปรแกรมเมอร์ ไว้ทำเป็นอาชีพ อาจจะมีความสงสัยว่าในการหางานโปรแกรมเมอร์ควรเริ่มต้นจากอะไรดี