March 2020

Computer

อยากหางานโปรแกรมเมอร์ เริ่มจากไหนดี?

นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ คือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีหน้าที่ในการสร้างโปรแกรม พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการทำงานโดนการเขียนcodeด้วยภาษาเฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ เช่น ASP,PHP เป็นต้น           สำหรับผู้ที่มีความสนใจ หางานโปรแกรมเมอร์ ไว้ทำเป็นอาชีพ อาจจะมีความสงสัยว่าในการหางานโปรแกรมเมอร์ควรเริ่มต้นจากอะไรดี

Technology

ธุรกิจเกี่ยวกับไอที มีความเสี่ยงอย่างไร

ว่าด้วยเรื่องของการทำธุรกิจ ในยุคนี้นับว่าเป็นความโชคดีที่เรามีทางเลือกมากมาย เพราะอย่างที่ทราบกัน เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำในบางครั้ง และเรามาก็มองเห็นถึงข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่คิดอยากที่จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับไอที ก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว แต่จะเกิดจากอะไรเรื่องนี้ก็มีน้อยคนที่จะได้รู้ ยกเว้นว่าเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยจริงๆ งั้นมาดูกันเลยดีกว่า 1.งบประมาณ เรื่องเงินดันเป็นเรื่องแรกของทุกๆสิ่งเสมอ ยิ่งในปัจจุบันในการคิดที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับไอทีไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตาม บอกเลยว่างบประมาณกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การตัดสินใจดำเนินธุรกิจเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ และยิ่งในยุคปัจจุบันระบบต่างๆหรือตัวเครื่องรวมถึงโครงสร้างในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะรองรับข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจ