Tag: หางานโปรแกรมเมอร์

หางานโปรแกรมเมอร์

อยากหางานโปรแกรมเมอร์ เริ่มจากไหนดี?อยากหางานโปรแกรมเมอร์ เริ่มจากไหนดี?

นักเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ คือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีหน้าที่ในการสร้างโปรแกรม พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการทำงานโดนการเขียนcodeด้วยภาษาเฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ เช่น ASP,PHP เป็นต้น           สำหรับผู้ที่มีความสนใจ หางานโปรแกรมเมอร์ ไว้ทำเป็นอาชีพ อาจจะมีความสงสัยว่าในการหางานโปรแกรมเมอร์ควรเริ่มต้นจากอะไรดี และมีวิธีการในการเลือกที่ทำงานอย่างไร วันนี้เราจึงจะมาดูสิ่งที่ควรพิจารณาในการหางานโปรแกรมเมอร์เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากงาน เช่น เงินเดือน หรือเรื่องของความเครียดจากที่ทำงานกันว่ามีอะไรที่ควรรู้บ้าง เลือกบริษัทโดยใช้เว็บไซต์หางาน ควรพิจารณาว่าเว็บไซต์ที่คุณใช้ในการค้นหางานโปรแกรมเมอร์นั้นมีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ ฟีดแบคของผู้ใช้เว็บไซต์นั้นเป็นอย่างไร เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ การแบ่งหมวดหมู่ของงานควรเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อมูลไม่ปนกันมั่ว การเลือกเว็บไซต์ที่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ เป็นการรับประกันอีกทางหนึ่งว่างานที่คุณหาอยู่ยังมีตำแหน่งงานที่คุณต้องการอยู่จริง เพราะเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวของตำแหน่งงานอยู่เสมอในทุกๆวัน และทางเว็บไซต์เองก็มีการกรองบริษัทที่น่าเชื่อถือก่อนการนำมาแสดงในเว็บไซต์ด้วย